W Amber Expo w Gdańsku odbyło się V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników i spedytorów z całego kraju, przedstawicieli władz krajowych i samorządowych.

Relacje ”Kuriera Kolejowego” podczas V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017:


Prezentacje gości Forum FRACHT 2017

Nowy świat po wielkim kryzysie – nowe tendencje w polityce transportowej i handlowej
Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja

Analiza kolejowych przewozów intermodalnych w 2016 roku
Michał Jaworski, Naczelnik Wydziału Analiz, Urząd Transportu Kolejowego

Dofinansowanie projektów intermodalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Rozwój transportu intermodalnego w Polsce, w aspekcie jego wpływu na sprawność i efektywność funkcjonowania systemu transportowego i logistycznego kraju
Ireneusz Gójski, Ekspert branży TSL

Projekty rozwoju nowych szlaków komunikacyjnych w Polsce i w relacji z Polską. Ocena ich potencjalnych skutków dla rozwoju transportu intermodalnego w jego dotychczasowej formule
Dr hab. Maciej Matczak, prof. AMG

Prezentacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marcin Białek, Naczelnik Wydziału Transportu w Departamencie Żeglugi Śródlądowej

PEKAES na Nowym Jedwabnym Szlaku
Kajetan Jagłowski, Dyrektor Spedycji Morskiej i Lotniczej PEKAES S.A.

Korytarz transportu śródlądowego z Portu Świnoujście
Adrian Gierczak, Dyrektor Dywizji Kolejowej OT-Logistics

Prezentacja spółki LOTOS Kolej


Galeria