Wydawca czasopisma „Kurier Kolejowy” ogłasza ogólnopolski konkurs „Lider Transportu Intermodalnego”, którego celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i menadżerów osiągających najlepsze wyniki w działalności związanej z transportem intermodalnym, wprowadzających efektywne i innowacyjne technologie transportowe, przestrzegających normy ochrony środowiska i etyki biznesu, przyczyniających się w ten sposób do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatów na Liderów Transportu Intermodalnego 2019. Jest to druga edycja konkursu, którego laureaci otrzymają nagrody w następujących kategoriach:

  • Przewoźnik Kolejowy
  • Przewoźnik samochodowy
  • Morski Terminal Kontenerowy
  • Lądowy Terminal Kontenerowy
  • Operator Logistyczny
  • Instytucja/firma/osoba działająca na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@kurierkolejowy.eu  w nieprzekraczalnym terminie 15 marca br. do godziny 18.00. Spośród nadesłanych propozycji Kapituła Nagrody wyłoni laureatów, liderów obszaru TSL w danych kategoriach.

Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się w  dniu  2 kwietnia br. podczas uroczystej Gali Transportu Intermodalnego, organizowanej w ramach VII Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2019.