FRACHT 2019 – VII FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO

GDAŃSK, 2-3 KWIETNIA 2019

/ Projekt programu /

02 kwietnia 2019r.

08.00 - 08.30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa.

 

Otwarcie Forum

08.30 - 08.45  Powitanie uczestników przez współorganizatorów.

08.45 - 08.55  Powitanie uczestników przez Grzegorza Bogackiego, Prezesa Zarządu CTL Logistics Sp. z o.o. i Adama Mellera, Prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

08.55 - 09.05  Powitanie uczestników FORUM przez Marszałka Województwa Pomorskiego*

09.05 - 09.15  Powitanie uczestników FORUM przez Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydent Miasta  Gdańska

09.15 - 09.25  Wystąpienie Bogdana Borusewicza, Wicemarszałka Senatu RP.

09.25 - 09.35  Uroczystość podpisania trójstronnej umowy o współpracy pomiędzy Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Odeska Izbą Przemysłowo- Handlową i Pracodawcami Pomorza.

09.35 - 09.50  Wystąpienie Małgorzaty Zielińskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

09.50 - 10.05  Wystąpienie Andrzeja Bittela, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

10.05 - 10.15  Wystąpienie Siti Nugraha Mauludiah, Ambasodor Nadzwyczajnej i Pełnomocnej Republiki Indonezji w Rzeczypospolitej Polskiej.

10.15 - 10.25  Wystąpienie Margułana Baimuchana, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej.

10.25 - 10.40  Prezentacja Portu Morskiego w Gdyni - Adam Meller, Prezes Zarządu.

10.40 - 10.50  Uroczystość podpisania Memorandum pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Grupą Firm „Sodrużestwo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Chersonie oraz Stowarzyszeniem Bałtycko-Czarnomorskie Forum Ekonomiczne.

10.50 - 13.00  Panel I  Strategia Rozwoju Transportu do 2030, konsekwencje dla przewozów intermodalnych

Europejskie wyzwania w obszarze transportu i logistyki w XV lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Odtworzenie wystąpienia prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego, Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

 

Perspektywa budowy Portu Centralnego, konkurencyjnej dla portów Europy Zachodniej infrastruktury portowej.

Łukasz Greinke, Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

 

Panel dyskusyjny:

Strategia Rozwoju Transportu do 2030 w tym ocena możliwości utworzenia międzygałęziowego  planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa porty morskie lądowa infrastruktura punktowa). Działania zmierzające  do stworzenia planu zagospodarowania obszarów morskich.

Wpływ inwestycji drogowych na transport towarów.

Bariery ograniczające rozwój polskich firm transportu drogowego na rynku europejskim i krajowym.

Perspektywa włączenia transportu wodnego śródlądowego do systemu transportowego.

Zmiany w infrastrukturze transportowej kraju, także związane z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jego powstania na transport intermodalny.

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Posekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
 • Monika Butrym - Niemiec Dyrektor Departamentu GW i ŻŚ Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej.
 • Piotr Malepszak, p.o. Prezesa Zarządu, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
 • Grzegorz Bogacki, prezes Zarządu CTL Logistics Sp. z o.o.
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
 • Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • Adam Meller, Prezes Zarządu Zarząd Morskiego Portu Gdynia
 • Tomasz Rejek, Prezes, Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
 • Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej
 • Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu, INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Moderator:

Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Uniwersytet Morski w Gdyni

 

13.00 - 13.50 Lunch.

 

13.50 - 14.10  Przewozy intermodalne w 2018, Bariery i możliwości dalszego rozwoju. Konkurencja czy współpraca transportu kolejowego z transportem samochodowym.

Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

14.10 - 14.30 Dofinansowanie projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Analiza poprawności dokumentacji projektów złożonych w konkursie.

Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

14.30 - 14.50  Zmiany w strukturze kosztów transportu intermodalnego z perspektywy operatora logistycznego.

Lidia Dziewierska – Prezes Zarządu, Locconi Intermodal S.A.

14.50 - 15.20  Przewozy intermodalne na przestrzeni ostatnich lat z perspektywy importera.

Mira Roszkiewicz - Import Logistics Manager, Supply Chain&Logistics Department CASTORAMA

15.20 - 17.00  Panel II Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju  transportu intermodalnego w Polsce

Przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego, stan infrastruktury liniowej i punktowej, przejścia graniczne, terminale intermodalne. Poprawa dostępności portów Gdańsk i Gdynia. Czy koszty w transporcie intermodalnym będą rosły, czy będą spadać w przyszłości? Ulgi intermodalne, jaka nowa propozycja? Inwestycje na sieci PKP PLK a rozwój przewozów intermodalnych.

                         

 Paneliści:

 • Radosław Pacewicz, Wiceprezes Urząd Transportu Kolejowego
 • Lidia Dziewierska, Prezes Zarządu, Locconi Intermodal S.A.
 • Mira Roszkiewicz, Import Logistics Manager, Supply Chain&Logistics Departmen CASTORAMA
 • Agnieszka Hipś, Prezes Zarządu CLIP Intermodal Sp. z o.o.
 • Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal Sp. z o.o.
 • Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu CTL Logistics Sp. z o.o.
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, DB Cargo Polska S.A.
 • Jaromir Falandysz Wiceprezes Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.
 • Adam Żołnowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,  DCT Gdańsk S.A.

Moderator:

Dr Andrzej Massel, Instytut Kolejnictwa

 

17.00 - 18.30  Panel III

Rozbudowa międzynarodowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Szanse i zagrożenia rozwoju transportu intermodalnego.

Wystąpienie wprowadzające:

Tendencje w międzynarodowej wymianie handlowej i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlakach Trójmorza oraz Azja - Europa.

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

 

Panel dyskusyjny

Porty morskie Azji i Europy a rozwój transportu intermodalnego;

Rozbudowa kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję i związane z nią perspektywy rozwoju transportu intermodalnego;

Rola portów Ukrainy na szlakach transportowych z Gruzji, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, Turcji  do Europy;

Nowy Jedwabny Szlak a rozwój transportu intermodalnego;

Umowy i konwencje regulujące międzynarodowe przewozy towarowe.

 

Paneliści:

 • Siti Nugraha Mauludiah, Ambasodor Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki  Indonezji w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Margułan Baimuchan, Ambasador Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Paweł Skowroński, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowe, Ministerstwo Infrastruktury.
 • Sławomir Majman, Prezes Zarządu Tragów Warszawskich.
 • Przedstawiciel Ambasady Malezji*
 • Przedstawiciel Ambasady Ukrainy*

Moderator:

Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

 

Godz. 20.00   Uroczysta Gala i wręczenie statuetek „Lider Transportu Intermodalnego”.

 

03 kwietnia 2019r.

09.00 - 09.30  kawa powitalna

 

09.30 - 11.30  Panel IV

Znaczenie korytarzy transportowych Północ-Południe dla transportu intermodalnego.

Wystąpienie wprowadzające:

Europejskie korytarze sieci TEN-T a tendencje w handlu światowym

Dr hab. prof. nadzw. UMG Maciej Matczak – Uniwersytet Morski w Gdyni

 

Panel dyskusyjny.

Czy aktualny układ Korytarzy sieci bazowej TEN-T jest korzystny dla Polski?

Jakie szlaki transportowe powinny być rozwijane z punktu widzenia relacji Polski z Ukrainą i innymi państwami Regionu Morza Czarnego?

Rola rewitalizacji dolnej Wisły i Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 dla aktywizacji relacji Polski z Ukrainą i Białorusią;

Znaczenie rynku skandynawskiego dla korytarzy Północ-Południe

Współpraca portów morskich (Gdańsk-Odessa, Gdynia-Odessa) - potencjał, masy ładunkowe, centra logistyczne, dotychczasowe doświadczenia i plany;

Nowe projekty infrastrukturalne w Polsce i Ukrainie- ich wpływ na wzmocnienie potencjału i współpracy w dziedzinie transportu/logistyki (m in program rządowy "Ukraine Drive 2030"- budowa sieci dróg i autostrad);

Polsko-ukraińska granica państwowa- czy mamy szansę na jej skuteczna modernizację tak aby nie stanowiła bariery dla transportu drogowego i kolejowego;

 

Paneliści:

 • Jurij Domczigło – Wiceprzewodniczący Sejmiku Obwodu Odessy.
 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
 • Przedstawiciel Portu Czernomorsk
 • Przedstawiciel Portu Chersoń

Moderator:

Dr hab. prof. nadzw. UMG Maciej Matczak – Uniwersytet Morski w Gdyni

 

11.30 - 13.00  Panel V 

Jak postrzega rynek transportu i logistyki świat finansów?

Usługi i produkty finansowe, finansowanie inwestycji, wykorzystanie środków UE, płynność finansowa, zadłużenie, upadłość w sektorze transportu i logistyki.

 

Paneliści:

 • Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Przedstawiciele: BGK, PKO BP, Bank of China, Fundusz Jedwabnego Szlaku, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), (Przedstawiciel sektora finansów i ubezpieczeniowego z Ukrainy ).

Moderator: dr hab. prof. SGH Jerzy W Pietrewicz

 

13.00 - 14.00  Lunch.

 

14.00 - 15.30  Panel VI

Perspektywy Współpracy gospodarczej między Ukrainą a Polską.

Znaczenie partnerstwa gospodarczego Polski i Ukrainy,

Tendencje w dziedzinie handlu, liberalizacja stosunków UE- Ukraina,

Umowa DCFTA i możliwości jej wykorzystania w handlu

Potencjał i perspektywy relacji gospodarczych Pomorze-Ukraina(Odessa)

 

Paneliśći:

 • Anna Nesterenko, Izba Przemysłowo Handlowa Odessa
 • Ludwik Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Pomorski Urząd Marszałkowski.
 • Marek Litka, Dyrektor Regionalny, Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Tomasz Limon, Pracodawcy Pomorza
  • Przedstawiciel SDM, firma doradczo - prawnicza z Kijowa

Moderator:

Jacek Piechota, Prezes, Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza

15.30 - 15.50. Przyjęcie stanowiska VII Forum Intermodalnego FRACHT 2019 w sprawie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych współtworzących łańcuchy logistyczne w przewozach intermodalnych.

 

15.50 - 16.00  Zakończenie VII Forum Intermodalnego FRACHT 2019

 

 

Wydarzenia towarzyszące Forum.

 

03 kwietnia 2019r.

15.30 - 17.30  Rozmowy B2B – bezpośrednie spotkania biznesowe pomorskich i  ukraińskich firm.

19.30 - 22.00 Kolacja z udziałem gości ukraińskich i przedstawicieli pomorskich firm.

 

04 kwietnia 2019

10.00 - 14.00 Wizyty studyjne w Porcie Gdańsk, Gdynia oraz innych firmach (zgodnie z zainteresowaniem uczestników).

 

*Na etapie potwierdzania udziału.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji programu.

 

FORUM FRACHT 2019

2-3 kwietnia 2019 r., AmberExpo, Gdańsk