Przejdź do treści
Strona główna » Poznaj transport kombinowany

Poznaj transport kombinowany

Logistyka i transport to podstawowe filary rozwoju międzynarodowej wymiany towarowej. Istnieje wiele rodzajów transportu takich jak transport morski, lotniczy czy drogowo-samochodowy. Coraz popularniejsze są jednak innowacyjne rodzaje transportu towarów, które umożliwiają osiągnięcie lepszych efektów w krótszym czasie. Jednym z nich jest transport kombinowany. Jeśli to zagadnienie Cię interesuje, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

Czym jest transport kombinowany?

Transport nazywamy kombinowanym wówczas gdy jest do niego wykorzystywana więcej niż jedna gałąź przewozów. Transport tego typu ma jednak wyraźny warunek – na całej trasie ma miejsce tylko jedno miejsce ładowania. W omawianym rodzaju transportu, na głównej trasie wykorzystuje się jako główny rodzaj transportu kolej bądź żeglugę zaś uzupełniającymi środkami transportu są tiry lub samochody. Te ostatnie dowożą lub odbierają towar, nie mogą natomiast pojawiać się wewnątrz trasy, która obsługiwana jest przez jeden określony z góry rodzaj transportu.

Definiowanie transportu kombinowanego porusza ustawa o transporcie drogowym, uchwalona 6 września 2001 r. Czytamy w niej, iż transportem kombinowanym prawo określa przewożenie rzeczy, podczas którego samochód, naczepa, tir bądź kontener użytkowany jest jedynie jako początkowy bądź końcowy etap takiego przewozu, zaś sam przewóz realizowany być musi koleją, transportem morskim bądź żeglugą śródlądową. Warunkiem użycia transportu morskiego w tego typu transporcie jest odległość odcinka przekraczająca 100 kilometrów. Użycie samochodów w transporcie kombinowanym zdefiniowane jest przez ustawę jako w przypadku transportu kolejowego – od najbliższej stacji kolejowej do punktu załadunku lub rozładunku, zaś w przypadku transportu wodnego – do 150 kilometrów od najbliższego portu śródlądowego lub pełnomorskiego.

Różnice między transportem kombinowanym a multimodalnym

Transport kombinowany jest często, nawet przez kierowców i osoby z biurokracji firm, mylony z innym typem usług przewozu – transportem multimodalnym. Ten ostatni to istotnie pewnego rodzaju podgrupa przewozu towarów przez dwie różne gałęzie transportu, ale z możliwością zmiany środka transportu podczas trasy przewozu. W transporcie multimodalnym można więc wielokrotnie przeładowywać i przemieszczać towar, również użycie tak zwanych piggyback transport może być tu realizowane w większym zakresie.

O różnicach w nazewnictwie warto pamiętać, bowiem w przypadku wpisania nieodpowiedniego rodzaju transportu do katalogów firmy, spotkać ją może duża kara (również w wymiarze podatkowym). Każdy rodzaj transportu to oddzielna usługa, która różnić się może stawką podatkową i ustaleniami wprowadzonymi przez częste nowelizacje ustawodawstwa. Transport dzieli się w polskim systemie na tradycyjny transport kombinowany, transport bimodalny, intermodalny czy multimodalny. Warto więc trzymać rękę na pulsie i precyzyjnie podawać rodzaj transportu, z którego korzystamy lub który świadczymy by uniknąć problemów prawnych i finansowych.