Przejdź do treści
Strona główna » Zlecenie spedycyjne – o co chodzi?

Zlecenie spedycyjne – o co chodzi?

Z pewnością wiele osób miało okazję usłyszeć o zleceniu spedycyjnym. Czy jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co takie zlecenie oznacza? Wydaje się to dość mocno wątpliwe.

Czym jest zlecenie spedycyjne?

O zleceniu spedycyjnym mówimy, kiedy umowa między spedytorem a kontrahentem dotyczy zorganizowania transportu towaru. Umowa może zostać zawarte na trzy sposoby – ustnie, pisemnie lub elektronicznie. Warte odnotowania jest też to, że przy celach dowodowych zawsze potrzeba umowy w formie udokumentowanej.

Gdyby potrzeba było szczegółowych informacji, to znaczy, że nie pozostaje nic innego jak zapoznanie się z kodeksem cywilnym. Art. 794 k.c. dokładnie wskazuje na to, z czym wiąże się umowa spedycji.

Punkt widzenia osoby odpowiedzialnej za spedycję

Dobrze jeszcze zatrzymać się przy szczegółach – musimy pamiętać o tym, że osoba odpowiedzialna za spedycję działa w imieniu własnym bądź w imieniu dającego zlecenie. Warto również pamiętać, że do czynności spedytorów zaliczymy choćby nadanie przesyłki, odprawę celną i znalezienie przewoźnika.

Nie ma też co ukrywać, że zlecenie spedycyjne powinno uwzględniać wiele informacji. Te informacje to dane kontrahenta i zleceniobiorcy, specyfikacja ładunku, zabezpieczenie przesyłki, miejsce i termin załadunku/rozładunku, wiadomości związane z pojazdem/kierowcą oraz wynagrodzenie i warunki.

Szkoda w trakcie transportu

Bezpieczeństwo w trakcie transportu jest niezwykle ważne, ale mimo to czasem dochodzi do nieprzyjemnych zdarzeń. Co się dzieje, kiedy mamy do czynienia ze szkodą? Kto poniesie odpowiedzialność za wynikłą sytuację?

Na pewno trzeba podkreślić, że z punktu widzenia prawa, nie ma znaczenia, czy mieliśmy częściową, czy może całkowitą szkodę. Cokolwiek by się nie działo, bierze się pod uwagę tylko jeden dokument – chodzi oczywiście o zlecenie spedycyjne.

Weryfikacja pracy spedytora to temat na długą dyskusję, aczkolwiek przede wszystkim sprawdzane jest to, czy obowiązki zostały wykonane z należytą starannością. Ważne jest także to, że przy uszkodzeniu najczęściej liczy się sposób zabezpieczenia i to, czy obowiązki wykonywano zgodnie z zaleceniami.

Odpowiedzialność przewoźnika i odpowiedzialność spedytora

Gdy dzieje się źle, ktoś musi ponieść odpowiedzialność. Informacje na temat winy przewoźnika możemy znaleźć w przepisach ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. Warte odnotowania jest również to, że przewoźnik zawsze jest odpowiedzialny za to, jak przedstawia się rezultat. Odpowiedzialność związana jest z zasadą ryzyka – wyłącznie odpowiedzialności następuje jedynie w przypadkach, które zostały ściśle określone w ustawie.

Odpowiedzialność spedytora regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Dowiadujemy się z tych przepisów, że spedytorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wynikły rezultat, a za niezachowanie wystarczającej staranności. Ponadto mamy odpowiedzialność na zasadzie winy, z tym że występuje jeden wyjątek. Wyjątkiem tym jest samodzielny przewóz – wtedy możemy rozmawiać o prawach i obowiązkach przewoźnika.