Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018

11-12 kwietnia 2018 r., AmberExpo, Gdańsk

Olgierd Geblewicz

Szanowni Państwo,

Logistyka to jedna z regionalnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Dlatego wśród trwających od pięciu lat dyskusji na Forum FRACHT nie brakowało naszego głosu. Nie zabraknie go i tym razem. FRACHT to bowiem wyjątkowe miejsce nie tylko dla branży transportowej, ale dla wszystkich zainteresowanych rozwojem Polski.

Dobre połączenia drogowe, sprawna infrastruktura kolejowa, żegluga śródlądowa, to krwiobieg naszej gospodarki. Wciąż nie w pełni wykorzystywany. Dzięki Forum, dobre idee i pomysły mają szansę zostać zauważonymi i zrealizowanymi w przyszłości.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Olgierd Geblewicz

Szanowni Państwo!

Witam uczestników VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018, jednego z najważniejszych wydarzeń w branży transportowej. Transport intermodalny jest obiecującą dziedziną w branży transportowej, a stojące przed nim perspektywy rozwoju napawają optymizmem nie tylko co do kondycji tego sektora rynku, ale także co do zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz stanu gospodarki regionów, dla których szeroko rozumiany transport jest istotną częścią ich strategii.

Spodziewany i oczekiwany rozwój transportu intermodalnego w Polsce, który ma szansę w najbliższych latach zbliżyć się do odnotowywanego w zachodniej części Europy procentowego udziału w rynku przewozów, wymaga zarówno   niezbędnych inwestycji, jak i rozwiązań prawnych i systemowych na poziomie samorządowym i centralnym. Potrzebne jest podjęcie działań wspierających wypracowanie mechanizmów i narzędzi, dzięki którym powstanie odpowiednia, nowoczesna infrastruktura intermodalna. Upatruję w tym pole do aktywności także dla samorządów gmin, województw i regionów zainteresowanych rozwojem gospodarczym opartym, choćby w części, na transporcie. Prowadzone od wielu lat działania samorządu Gdyni, zmierzające do wzrostu znaczenia transportu w gospodarce całego regionu Pomorza oraz kraju, świadczą najlepiej o zrozumieniu potrzeby wsparcia tego sektora, a odnoszone systematycznie sukcesy w tej dziedzinie dowodzą słuszności przyjętej drogi postępowania.

Jestem przekonany, że świadomość możliwych do uzyskania środowiskowych i ekonomicznych korzyści z rozwoju transportu intermodalnego stanie się niebawem siłą napędową działań władz wszystkich szczebli. Działając wspólnie i systemowo jesteśmy po prostu skazani na sukces, czego Państwu oraz przedsiębiorcom i mieszkańcom Pomorza życzę.

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

Wojciech Szczurek
Mieczysław Struk

Województwo pomorskie od początku silnie wspiera ideę organizacji „Forum transportu intermodalnego FRACHT” na Pomorzu. Branże związane z logistyką, transportem, intermodalnością i żeglugą śródlądową odgrywają kluczową rolę w gospodarce naszego województwa. Sytuacja taka jest konsekwencją naszego nadmorskiego położenia, na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, w miejscu gdzie rozpoczyna się korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk. Warto tez wspomnieć, że z roku na rok pomorskie porty odnotowują wzrastającą liczbę przeładunków, a województwo pomorskie pełni rolę międzynarodowego hubu kontenerowego, m.in. dzięki bezpośredniemu połączeniu z Chinami.

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

PATRONAT HONOROWY

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PARTNER

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR

O KONFERENCJI

Organizowane od pięciu lat Forum Transportu Intermodalnego FRACHT jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży TSL. Co roku w pracach Forum biorą udział przedstawiciele portów i terminali, przewoźnicy, spedytorzy, a także przedstawiciele państwowych i lokalnych organów władzy z Polski i zagranicy. Forum jest organizowane w celu omówienia problemów branży oraz opracowania rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju transportu intermodalnego nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie.

5

edycji Forum

17

paneli dyskusyjnych

112

prelegentów

1014

uczestników

MIEJSCE KONFERENCJI

FORUM FRACHT 2018

11-12 kwietnia 2018 r., AmberExpo, Gdańsk