11 kwietnia 2018 r. AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
08.30 - 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 - 09.40 Uroczyste otwarcie:

 • Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
 • Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu MTG SA,
 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk,
 • Dariusz Kostrzębski, Prezes Zarządu Spółki Kurier Kolejowy.
09.40 - 09.50 Wystąpienie  Witolda Słowika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
09.50 - 10.05

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie rozwoju terminali intermodalnych realizujących funkcję zaplecza dla Portu Gdynia pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.

Sygnatariusze:. Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.,  Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

(po podpisaniu listu intencyjnego będzie możliwość przeprowadzenia wywiadów przed salą konferencyjną)

10.05 - 10.20 Perspektywa włączenia transportu wodnego śródlądowego do systemu transportowego.
Monika Niemiec – Butrym, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
10.20 - 10.30 Wystąpienie Margułana  Baimukhana - Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej
10.30 - 10.55 Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w 2017 roku.
Radosław Pacewicz, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
10.55 - 11.10 Założenia programu rozwoju przewozów intermodalnych.
Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
11.10 - 11.25 Rozwój konkurencyjnej dla portów Europy Zachodniej infrastruktury portowej, perspektywa budowy Portu Centralnego.
Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk
11.25 - 11.40 Grupa PKP CARGO na rynku przewozów intermodalnych.
Grzegorz Fingas, Członek Zarządu ds. Handlowych, PKP CARGO S.A.
11.40 - 11.55 Dofinansowanie projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
11.55 - 12.10 Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny I
12.10 - 13.30 
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynku przewozów intermodalnych w Polsce
Zagadnienia:

 • przewozy intermodalne w 2017 roku - bariery i możliwości dalszego rozwoju. Konkurencja czy komplementarność transportu kolejowego, samochodowego oraz żeglugi śródlądowej;
 • intermodalne jednostki transportowe – które wybrać?
 • kierunki rozwoju portowych oraz lądowych centrów dystrybucyjno-logistycznych;
 • zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego poprzez uruchomienie towarowych korytarzy transportowych nr 5 (Bałtyk - Adriatyk) i nr 8 (Morze Północne - Bałtyk).

Paneliści:

 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
 • Lidia Dziewierska, Prezes Zarządu Loconi Intermodal S.A.,
 • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Grzegorz Fingas, Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.,
 • Marcin Kamola, Sales Support Manager, DCT Gdańsk S.A.,
 • Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu LOTOS Kolej Sp. z o.o.,
 • Janusz Zubrzycki, Prezes Zarządu, Infra Centrum Doradztwa,
 • Włodzimierz Żmuda, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji,
 • Tomasz Rejek, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych,
 • Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. sprzedaży, DB Cargo Polska S.A.
 • Beata Szymanowska, Dyrektor ds. Marketingu i Współpracy z Zagranicą, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Moderatorzy:
Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni,
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

13.30 - 14.15 Lunch
14.15 - 14.30 Tendencje rozwojowe w handlu międzynarodowym i ich wpływ na rynek usług logistycznych na szlaku  Azja - Europa. Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
14.30 - 14.45 Przewozy ładunków w kontenerach w relacji Europa – Azja. Symulacja zwiększenia się przewozów do 2030 roku. Wystąpienie dr hab. Macieja Matczaka, prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni
Panel dyskusyjny II
14.45 - 16.00
Projekty rozbudowy kolejowych szlaków komunikacyjnych łączących Europę i Azję. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego. Program SSTL (Smart and Secure Trade Lanes) obejmujący szlak kolejowy Małaszewicze  - Xinjiang, Alatawshankou.

Paneliści:

 • Margułan Baimukhan, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kazachstanu w Polsce,
 • Igor Wiktorowicz Zgurski, Wiceprezydent Zarządu Spółki Transportowo - Logistycznej Kolei Rosyjskich,
 • Zurab Kozmava - Przedstawiciel Kolei Gruzińskich" w Komitecie OSJD
 • Abdulrazaq Bakhshi - Przedstawiciel Islamskiej Republiki Afganistanu w Komitecie OSJD
 • Veaceslav Pascan – Przedstawiciel Republiki Mołdawi w Komitecie OSJD
 • Janczewskij Aleksandr Bronisławowicz, Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego Centrum Transportowo - Logistycznego Bielintertrans. (Białoruś)
 • Garus Dmitrij Siergiejewicz, Pierwszy Zastępca Naczelnika Oddziału Kolei Białoruskich w Baranowiczach.
 • Robert Komar,  Pełnomocnik Zarządu Kolei Litewskich ds. Europy Centralnej, Dyrektor Biura Kolei Litewskich w Polsce
 • nadkom. Tomasz Obiedziński Zastępca Naczelnika, Krajowa Administracja Skarbowa, Delegatura w Gdańsku,
 • Stanisław Ratajczak, Dyrektor Serwisu, Powerstone Sp. z o.o.

Moderatorzy:

Zubaida Aspayeva – Chairperson of the OSJD Commission on Freight, Member of the OSJD Committee from Republic of Kazakhstan
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

16.00 - 16.15 Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny III
16.15 - 17.45
Wpływ portów morskich Azji i Europy na rozwój transportu intermodalnego, ich dostępność komunikacyjna oraz ułatwienia ze strony organów celno-skarbowych w zakresie obrotu towarowego - program SSTL (Smart and Secure Trade Lanes)

Paneliści:

 • Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk,
 • Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia,
 • Tomasz Obiedziński, Zastępca Naczelnika, Krajowa Administracja Skarbowa, Delegatura w Gdańsku,
 • Dariusz Słaboszewski, Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja,
 • Marcin Sidorowicz, Kierownik ds. Transportu Intermodalnego, SPEDCONT,
 • Przedstawiciele zarządów portów w Szanghaju, Ningbo (Chiny)*.

Moderatorzy:
dr Ernest Czermański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdański,
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

   
 19.00 - 24.00  Uroczysta Gala i wręczenie statuetek „Lider Transportu Intermodalnego”. Hotel Hilton, Gdańsk.
   
12 kwietnia 2018 r. AmberExpo, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
 09.00 - 09.45 Rejestracja uczestników
 09.45 - 10.00 Wystąpienie Adama Mellera, Prezesa Zarządu Portu Morskiego Gdynia S.A.
Panel dyskusyjny IV
10.00 - 12.00
Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 roku (z uwzględnieniem rozwoju transportu intermodalnego).

Referat wprowadzający: Stan prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Transportu oraz ocena możliwości opracowania międzygałęziowego planu rozwoju transportu intermodalnego (transport kolejowy, drogowy, morski, żegluga śródlądowa, porty morskie, lądowa infrastruktura punktowa). Podejmowane inicjatywy wspierające stworzenie planu zagospodarowania obszarów morskich.

Zagadnienia: Analiza rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Centralny Port Komunikacyjny - zmiany w infrastrukturze transportowej Polski oraz jego wpływ na transport intermodalny.

Paneliści:

 • Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Morskiego Portu Gdańsk,
 • Adam Meller, Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdynia,
 • Włodzimierz Żmuda, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - dyrektor ds. rozwoju i przygotowania inwestycji,
 • Przemysław Wróbel, Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej,
 • Andrzej Pawłowski, Prezes Zarządu CTL Północ Sp. z o.o.,
 • Michał Litwin, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury*,
 • Paweł Rydzyński, Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o.

Moderatorzy:
Ireneusz Gójski - ekspert branży TSL,
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

12.00 - 12.20 Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny V
12.20 - 14.00
Pierwsza ocena skutków po wejściu w życie 10 grudnia 2017 roku nowych regulacji prawnych dotyczących bocznic i infrastruktury usługowej.

Referat wprowadzający: Zmiany w zarządzaniu infrastrukturą kolejową w świetle nowelizacji Ustawy o Transporcie Kolejowym. Pierwsza ocena zakresu i sposobu wdrożenia nowych regulacji z punktu widzenia Prezesa UTK. Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku, Urząd Transportu Kolejowego

Zagadnienia: Doświadczenie we wdrażaniu nowych regulacji: status bocznic, statuty, regulaminy i cenniki, umowy na udostępnianie infrastruktury, odmowa dostępu do infrastruktury, spory i ich rozstrzyganie.

Paneliści:

 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Jabłoński, Wiceprezes Zarządu OTTIMA plus Sp. z o.o.;
 • Joanna Taraszewska-Chmiel, Radca Prawny Loconi Intermodal S.A.;
 • dr inż. Mirosław Szczelina, Członek Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych;
 • Grzegorz Matyasik, ekspert, Doradztwo Kolejowe Sp. z o.o.;
 • Marcin Kamola, Sales Support Manager, DCT Gdańsk S.A.;
 • Jarosław Tarasiuk, Prezes Zarządu PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.;
 • Marlena Stańczak - Libich, Dyrektor Działu Klienta Strategicznego, Marsh Sp. z o.o.

Moderatorzy:
Jakub  Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej,
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

Panel dyskusyjny VI
14.00 - 15.20
Wpływ administracji państwowej funkcjonującej na granicach na przebieg  przewozów intermodalnych.

Zagadnienia: Dalsze reformy służb granicznych np. powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Ocena działania KAS z punktu widzenia portów, stacji granicznych oraz oczekiwania klientów.

Paneliści:

 • Magdalena Rzeczkowska, Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów,
 • insp. Dariusz Muszyński, Zastępca Dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
 • ppłk S G Arkadiusz Klimowicz, Naczelnik Wydziału Granicznego, Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku,
 • Lek. med. Andrzej Dyżewski, Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni,
 • lek. wet. Hanna Łubińska, Graniczny Lekarz Weterynarii, Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni,
 • Monika Urbaniak, Dyrektor Agencja Celna ATC Cargo,
 • Marcin Kamola, Sales Support Manager, DCT Gdańsk S.A.,
 • Halina Bajczuk, Zastępca Dyrektora Biura Handlowego – Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych PKP CARGO S.A.

Moderatorzy:
Tomasz Węgiel, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie,
Tomasz Krawczyk, Business Development Director, IT-Logistics Sp. z o.o.

15.20 - 15.40 Podsumowanie i zakończenie Forum
15.40 - 16.30 Lunch
*             w trakcie uzgadniania
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu na każdym etapie konferencji.

 

FORUM FRACHT 2018

11-12 kwietnia 2018 r., AmberExpo, Gdańsk