Ludwik Szakiel, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Promocji Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Janusz Kasprowicz, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk
Robert Kruk, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, Instytut Kolejnictwa
Radosław Pacewicz, Wiceprezes Urządu Transportu Kolejowego
mgr Marian Kidaj, Dyrektor, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku
Andrzej Kasprzak, Prezes MTG S.A. 
Dorota Daszkowska, Dyrektor MTG S.A. 
Tomasz Słaboszowski, Dyrektor, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Tomasz Węgiel, Zastępca Dyrektora, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
prof. Dr hab.. Andrzej S. Grzelakowski, Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni
Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu, Lotos Kolej Sp. z o.o.
Marcin Jankowski, Prezes Zarządu, Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Kierownik Katedry Logistyki, Uniwersytet Gdański
Marcin Białek, Naczelnik Wydziału, Departament Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Marcin Kamola, Kierownik ds. Rozowju Biznesu, DCT Gdańsk S.A. 
Dariusz Kostrzębski, Prezes Zarządu, Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k.