Jeśli chcą Państwo zgłosić chęć udziału w konferencji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 , prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Opłata za udział w konferencji wynosi 850 zł netto (1045,50 zł brutto).

W ramach opłaty zawarte są następujące świadczenia:

  • 2-dniowy udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • udział w Gali Liderów Transportu Intermodalnego.
Dane do faktury  
Nazwa firmy / instytucji*
NIP*
Ulica*
Kod pocztowy, miasto*
Dane Uczestnika  
Imię i nazwisko*
Stanowisko*
Telefon*
Adres e-mail*

Akceptuję Regulamin. *
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy o udział w konferencji FRACHT 2018, w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). *
Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym umieszczanie ich w bazach danych spółki Kurier Kolejowy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm .).*